روزانه 20 میلیون پیامک تبلیغاتی ارسال می شود! منبع: نعیم تدین. شهروند
 
 
 

پربیننده های این بخش

 
 
X