کارتون روز: قیمت هر کیلو مرغ در تهران 8هزار تومان شد! منبع: جواد تکجو. اعتماد
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال