نسل های مختلف اینترنت وارد ایران شده است اما همچنان سرعت اینترنت در ایران چندان راضی کننده نمی باشد.

کارتون روز: نسل های مختلف اینترنت در ایران!

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: احمدرضا سهرابی. اعتماد


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X