داستان تورم و گرانی و چهارشنبه آخر سال...

کارتون روز: گرانی و تورم و 4شنبه اخر سال و ...!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: احسان گنجی. قانون


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X