سال اسب رفت و سال گوسفند (بز) آمد...

15-3-18-1322600013.jpg


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: نادر رحمانی. قانون

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X