مردم مراقب باند حاجی فیروزهای تقلبی باشند.

کارتون روز: حاجی فیروزهای تقلبی

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: حمید صوفی. ایسنا


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X