در حاشیه اقدام شهرداری برای جمع آوری کارتن خواب ها.

شهرداری کارتن خواب ها را جمع آوری می کند

جمع آوری کارتن خواب ها

جمع آوری کارتون خواب هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: نازنین جمشیدی. شهروند


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X