تتت

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه هر پالس (یک دقیقه) مکالمه با تلفن ثابت از 30 به 45 ریال رسید تا از این طریق بخشی از هزینه‌های شرکت مخابرات ایران از طریق افزایش تعرفه‌ها، تعدیل شود.

تعرفه تلفن ثابت افزایش می یابد

 

افزایش تعرفه هزینه تلفن ثابت

افزایش تعرفه هزینه تلفن ثابت
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X