تتت

در حاشیه انتقاد کارگردان فیلم «عادت نمی کنیم» (آااادت نمی کنیم) از اصغر فرهادی که گفته او فیلمساز خوبی نیست!

انتقاد کارگردان فیلم آااادت نمی کنیم از اصغر فرهادی

 

کارگردان فیلم آااادت نمی کنیم: اصغر فرهادی فیلمساز خوبی نیست!!

کارگردان فیلم آااادت نمی کنیم: اصغر فرهادی فیلمساز خوبی نیست!!
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: علی پاکنهاد. خط خطی


 
 
 

X