تتت

مردم معتقدند جایگاه‌های سوخت کم‌فروشی می‌کنند اما سند چندانی برای اثبات ادعای خود و احقاق حقوقشان ندارند. جایگاهداران سوخت همیشه این موضوع را رد کرده‌اند و معتقدند، ادعای هوافروشی در پمپ بنزین علمی و واقعی نیست.

فروش باد بجای بنزین

 

فروش باد در پمپ بنزین ها

فروش باد در پمپ بنزین ها
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X