تتت

جهانگیری کاهش تورم را یکی از توفیقات مهم برشمرد و گفت: البته تورم ۹ درصد با جیب مردم سازگار نیست!

مردم تحمل تورم را ندارند!

 

تحمل تورم توسط مردم!

تحمل تورم توسط مردم!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X