تتت

بخاطر آلودگی هوا آمار مرگ و میر افزایش یافته است.

افزایش مرگ و میر بخاطر آلودگی هوا

 

هوای آلوده و افزایش مرگ

هوای آلوده و افزایش مرگ
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه قانون


 
 
 

X