تتت

«برنامه جدید برای مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی...» این خبر سوژه کارتون روزنامه شرق شده است.

پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی

 

مبارزه با اعتیاد در فضای مجازی

مبارزه با اعتیاد در فضای مجازی
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه شرق


 
 
 

X