تتت

شهاب جعفرنژاد این کارتون را برای شماره جدید نشریه شهرنامه با موضوع «ترافیکِ جنسی» طراحی کرده و با انتشارش در اینستاگرام نوشت: درصدی از ترافیک‌های شهری ناشی از چنین ترافیکی است!

مزاحمت های خیابانی یکی از دلایل ترافیک می باشد

 

ترافیک جنسی در خیابان ها

ترافیک جنسی در خیابان ها
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: نشریه شهرنامه


 
 
 

X