تتت

کودکان کار بخاطر شرایط سخت زندگی, کودکی کردن را فراموش کرده اند.

زندگی سخت کودکان کار

 

کودکان کار کودکی را فراموش کرده اند

کودکان کار کودکی را فراموش کرده اند
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tasnimnews.com


 
 
 

X