تتت

پس از چند روز پاکیزگی هوای تهران, بار دیگر هوای شهر تهران درحال آلوده شدن می باشد.

بازگشت آلودگی به شهر تهران

 

آلودگی هوا به تهران آمد

آلودگی هوا به تهران آمد
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X