تتت

در ایران حدود 17 درصد دختران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی و 3 درصد هم پیش از رسیدن به 15 سالگی ازدواج می‌کنند.

ازدواج دختربچه ها در ایران

 

دختربچه ها در ایران عروس می شوند!

دختربچه ها در ایران عروس می شوند!
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: نعیم تدین. شهروند


 
 
 

X