تتت

«در حاشیه ممنوعیت صادرات خاک و مقابله با قاچاق خاک از کشور» محمدرضا ثقفی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

ممنوعیت قاچاق خاک از کشور

 

قاچاق خاک ممنوع است اما فرار مغز ها...

قاچاق خاک ممنوع است اما فرار مغز ها...گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه شهروند


 
 
 

X