تتت

«در حاشیه معضل ازدواج با کودکان» احسان گنجی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

افزایش ازدواج کودکان

 

معضل ازدواج با کودکان

معضل ازدواج با کودکان
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه شهروند


 
 
 

X