تتت

در حاشیه نصب دوربین های ثبت مارپیچ در خیابان های تهران، مهدی عزیزی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

دوربین های ثبت حرکات مارپیج در تهران

 

نصب دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در تهران

نصب دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در تهران
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه شهروند


 
 
 

X