«خطوط قرمز، نشریات دانشجویی را کم رمق کرده است!» روزنامه وصف صبا با این تیتر، کارتون زیر را منتشر کرده است.

خطوط قرمز در نشریات دانشجویی

 

نشریات دانشجویی کم رمق تر از همیشه

نشریات دانشجویی کم رمق تر از همیشهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه وصف صبا


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X