تتت

در حاشیه تصمیم دولت برای تجهیز تمام روستاها به اینترنت، مسعود ماهینی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

تصمیم دولت برای تجهیز روستاها به اینترنت

 

تجهیز روستاها به اینترنت

 

تجهیز روستاها به اینترنت
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه قانون


 
 
 

X