تتت

مجله خط خطی، 4 سال قبل، به واسطه گرانی مسکن و کوچک شدن خانه ها، موضوع گور خواب ها را مطرح کرده بود!

پیش بینی زندگی در گور ها در 4سال پیش


زندگی در گور

زندگی در گور

 

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: مجله خط خطی


 
 
 

X