تتت

برابر قانون و آیین‌نامه‌های موجود تمامی مشمولان دارای افسردگی اعم از خفیف و شدید از سربازی معاف نمی‌شوند بلکه معاف از رزم خواهند شد.

معافیت از سربازی بخاطر افسردگی

 

معافیت بخاطر افسردگی

معافیت بخاطر افسردگی
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X