تتت

«کیروش دودی های تیم ملی را خط میزند!» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

بازیکان دودی در فوتبال ایران

 

افزایش بازیکنانی سیگاری و قلیانی در ایران

 

افزایش بازیکنانی سیگاری و قلیانی در ایران
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: خبرورزشی


 
 
 

X