تتت

افزایش قیمت گوشت همراه با افزایش قیمت دلار!

افزایش قیمت گوشت

 

قیمت گوشت افزایش یافت

قیمت گوشت افزایش یافت
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X