تتت

توزیع شیر ویژه مدارس در بین مسافران پرواز تهران- اصفهان/ این در حالی است که امسال هنوز در مدارس شیر توزیع نشده است!

توزیع شیر در مدارس لغو شده است؟

 

شیر مدارس در هواپیما توزیع شد

شیر مدارس در هواپیما توزیع شد
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X