تتت

در حاشیه رفتار غیرقابل توجیه برخی از مردم در حوالی ساختمان پلاسکو، محمدرضا میر شاه ولد، این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد.

رفتار عجیب مردم در زمان حادثه پلاسکو

 

عدم همکاری مردم در زمان وقوع حادثه ساختمان پلاسکو

عدم همکاری مردم در زمان وقوع حادثه ساختن پلاسکوگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد


 
 
 

X