اوضاع و احوال ادارات دولتی از یک هفته پیش از عید تا یک هفته پس از عید، سوژه کارتون محمدرضا میرشاه ولد، در هفت صبح شد.

اینم وضع ادارات دولتی بعد از سیزده‌به‌در!


وضع ادارات قبل و بعد از تعطیلات سال نو

وضع ادارات قبل و بعد از تعطیلات سال نوگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد


 
 

پربیننده های این بخش

 
X