قاچاق مواد منفجره در پوشش مواد مخدر، عنوان کارتون محمد طحانی در ابتکار است.

روش جدید قاچاق مواد منفجره


قاچاق به شکل جدید

قاچاق به شکل جدیدگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمد طحانی


 
 

پربیننده های این بخش

 
X