کارتون روز: بدنسازی فشرده مخصوص شب های محرم!
در حاشیه برخی خودنمایی ها، محمدرضا میر شاه ولد این کارتون را با عنوان «عضله های تظاهر در راهند...» در صفحه اینستاگرامش منتشرکرد

عضله‌هایی که این شب‌ها بیرون می‌زند!


محرم و شلوغ شدن باشگاه ها

محرم و شلوغ شدن باشگاه هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میر شاه ولد