سیمرغسیمرغ
entertainment-top-1
تازه ترین های کارتون

 رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت: «مردم باید به رنگ گوشت کباب کوبیده عرضه شده توجه کرده و در صورتی که به رنگ قرمز بود از مصرف آن به علت پخت نشدن کافی اجتناب کنند» این اظهار نظر سوژه کارتون شهرام شیرزادی در خطخطی شده است

گوشت؟ کباب؟ کوبیده؟


کوبیده قرمز رنگ نخورید
4meat.jpgگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح شهرام شیرزادی


 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
entertainment-left-2
 
X