کارتون روز: حضور امیر تتلو در شبکه ماهواره ای
حضور امیر تتلو در شبکه بی بی سی و مصاحبه وی باعث سوژه شدن دوباره او شده است

تتلو در بی بی سی


صحبت های جدید امیر تتلو در شبکه ماهواره ای
صحبت های جدید امیر تتلو در شبکه ماهواره ایگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه سازندگی