کارتون روز: حل مشکل لباس های نیمه لخت فوتبال!
در حاشیه حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی ایران-بولیوی و جنجال چندروز گذشته برای تداوم یا توقف این حضور، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را با عنوان «خداحافظ لباس های نیمه لختِ فوتبال!» در اینستاگرامش منتشرکرد

مشکل نیمه‌لخت‌بودن فوتبالیست‌ها حل شد!


لباس های جدید برای فوتبالیست ها

لباس های جدید برای فوتبالیست هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد