کارتون روز: زنان این شکلی می توانند به ورزشگاه آزادی بروند!
در حاشیه خبرهای جدید از عدم حضور بانوان در استادیوم آزادی، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را با تیتر «بانوان حق ورود به استادیوم را ندارند!» منتشرکرد

زنان دوباره به آزادی می‌روند اما اینطوری!


حضور زنان در  ورزشگاه آزدی
حضور زنان در  ورزشگاه آزدیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد