کارتون روز: افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان در ایران
تورم و برخی نوسانات حوزه دارو و درمان سوژه کارتونی شده که کانال شهرونگ از علی جهانشاهی منتشرکرد

موجودی کارت شما کافی نیست!


زندگی سخت مردم در این روز ها

زندگی سخت مردم در این روز هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علی جهانشاهی