کارتون روز: آشفتگی قیمت در بازار مسکن!
در پی فروکش کردن تب سکه و دلار و هجوم دلالان به بازار مسکن و سوی دیگر کاهش ساخت و ساز، شرایط سختی برای زوج های جوانی که به دنبال خرید سرپناه کوچکی برای آغاز زندگی هستند، دچار مشکلاتی جدی بشوند

افزایش قیمت مسکن


آشفتگی بازار مسکن بخاطر حضور  دلال ها

آشفتگی بازار مسکن بخاطر حضور  دلال هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com