کارتون روز: بی‌توجهی مرغ ها به قیمت مصوب دولتی
بر اساس اعلام کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار نباید بیشتر از 8175 تومان در بازار به فروش برسد و در صورتی که نرخ آن بیشتر شود، شرکت پشتیبانی امور دام، ملزم به کنترل قیمت‌ها است اما مرغداران حداقل قیمت منطقی مرغ را بیش از 9000 تومان می‌دانند

افزایش قیمت مرغ در بازار


افزایش قیمت مرغ

افزایش قیمت مرغگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com