کارتون روز: زنان ایرانی 4 سال بیشتر از مردان عمر می کنند!
  در حاشیه اظهارنظر معصومه ابتکار مبنی بر اینکه زنان ایرانی 4سال بیشتر از مردان عمر می‌کنند، طراوت نیکی این کارتون را در «نیش خط» منتشرکرد

زنان خوشحال ایرانی!


طول عمر بیشتر زنان ایرانی نسبت به مردان

طول عمر بیشتر زنان ایرانی نسبت به مردانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح طراوت نیکی