کارتون روز: نیمکت های دو طبقه در مدارس ایران!
معضل کمبودفضای آموزشی، سوژه کارتون سهیل محمدی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شده است

معضل کمبود فضای آموزشی


راه حل رفع مشکل کمبود فضای آموزشی

راه حل رفع مشکل کمبود فضای آموزشیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح سهیل محمدی