کارتون روز: وجود عقرب در غذای دانشجو ها
در حاشیه شایعه وجود عقرب در غذای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و تکذیب آن، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شهروند منتشرکرد

عقرب در غذای دانشجوها چی می‌گه؟!


عقرب در غذای دانشگاه علوم پزشکی لرستان
عقرب در غذای دانشگاه علوم پزشکی لرستانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا ثقفی