کارتون روز: قیمت ها در ایران شوخی شوخی بالا می رود
«قیمت لبنیات شوخی شوخی بالا می‌رود» این عنوان کارتون مهدی عزیزی در شهروند است

افزایش مجدد قیمت لبنیات


افزایش قیمت اجناس در ایران

افزایش قیمت اجناس در ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی عزیزی