طرح حذف چهار صفر از پول ملی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، سوژه انتشار کارتونی از طراوت نیکی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد

حال و روز اسکناس ها بعد از پریدن 4صفر!


حال و روز اسکناس ها با حذف 4 صفر
حال و روز اسکناس ها با حذف 4 صفرگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح طراوت نیکی


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X