کارتون روز: پیشنهاد یارانه 900 هزار تومانی
پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای افزایش یارانه ها به نهصد هزار تومان، سوژه انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام ماهنامه طنز و کارتون خط خطی شد

تبریک می گم یک و هشتصد تو راهه!


پیشنهاد احمدی نژاد برای یارانه 900 هزار تومانی

پیشنهاد احمدی نژاد برای یارانه 900 هزار تومانیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: خط خطی