کارتون روز: بی خبری والدین از اعتیاد فرزندان به اینترنت در ایران
هشدار مسئولین نسبت به گسترش اعتیاد به استفاده از اینترنت در میان نوجوانان و بی خبری والدین از این موضوع، سوژه انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام ماهنامه طنز و کارتون خط خطی شد

خداروشکر ما تو خونه معتاد نداریم!


اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان

اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: خط خطی