کارتون روز: 5 برابر شدن مصرف قلیان توسط جوانان
انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۵ برابری مصرف قلیان بین جوانان، سوژه انتشار کارتونی از کیوان وارثی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد

اینم علت افزایش مصرف قلیان در جوانان!


افزایش مصرف قلیان در بین جوانان

افزایش مصرف قلیان در بین جوانانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح کیوان وارثی