کارتون روز: مکان های عرضه مرغ 8900 تومانی!
انتشار خبر توزیع مرغ ۸۹۰۰ تومانی در تهران از سوی مدیرعامل پشتیبانی امور دام، سوژه طنز صفحه بی قانون شد

مراکز توزیع مرغ 8 هزار تومانی اعلام شد!


مرغ های 8900 تومانی عرضه می شوند!

مرغ های 8900 تومانی عرضه می شوند!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: بی قانون