کارتون روز: گل کاری و گل خوری در شهرداری
انتشار فیلم دلخراشی از مجبور کردن کودکان گلفروش به خوردن گل های خود توسط یکی از کارکنان شهرداری کرمان، سوژه انتشار کارتونی از هادی لطفی در نیش خط شد

اینم دسته گل جدید شهرداری!


گل خوری در شهرداری

گل خوری در شهرداریگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح هادی لطفی