کارتون روز: چالش عکس 1 سال پیش قبل از گرانی های اخیر
در حالی که این روزها چالش انتشار عکس ده سال قبل به سوژه ای داغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تبدیل شده، علی قناعت شرایط یکسال اخیر را سوژه انتشار کارتونی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» قرار داد

چالش عکس همین یکسال قبل!


چالش عکس قبل از گرانی

چالش عکس قبل از گرانیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علی قناعت