کارتون روز: قاچاق مرغ زنده از ایران
کشف 1.5 تن مرغ زنده قاچاق در گمرک که به عنوان بار گچ در حال خروج از کشور بود، سوژه انتشار کارتونی از علیرضا پاکدل در خبرآنلاین شد

این بار گچ به منزل نمی‌رسد!


قاچاق مرغ با نام بار گچ

قاچاق مرغ با نام بار گچگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علیرضا پاکدل